Torsdag d. 29 Januar 2004 - kl. 1:25 Overophedet Fiskemel-tørretrumbler ved Fiskernes Fiskeindustri.


Ved ankomsten var hele fabrikshallen fyldt med røg, da der var gået ild i en stor tørretumbler hvor de tørre fiskemel, der blev sat 2 røgdykkerhold ind med en BC udlægning for at fylde tumbleren med vand.
Plus der blev kølet udvendig på tumbleren med en HT´er, der blev brugt ca. 16.000 l vand så efter ca. 3 timer var Brandsvendene færdig til at vende hjem igen.
Forbrug:
1 ISL - 1 A Sprøjte - 1 Tankvogn - 1 Lift tender - Politi


Det er højt oppe der er ild i tørretrumbleren


Der er da noget røg, men den er hurtigt slukket.


Ja der skal lidt vand til at slukke den.


Medarbejderne følger spændt med om alt er under kontrol, selv om det var nat.


Er det røg eller er det tåge.