Lørdag D. 31 Juli 2004 Kl. 14.43 Melding: Skagen Ny Isværk
på Coasterkaj. A.B.A anlæg.


Detektor var blevet varmet op af solen. Vi målte temperatur på 98,5 grader ved detektoren, da den sidder i glasudbygning ved Skagen Ny Isværk.